PÕLLU- JA HEINATÖÖ NING -TÖÖRIISTAD


Ader, kündmine

Hark, hang

Hein ja heinategu; saad, kuhi, koorem

Härjad ikkes

Koot, rehepeks

Kütis, ale

Linatööd. Lõuguti, linahari

Peenar

Põld

Reha, riisumine

Rehealune. Rehepeks

Sirp

Vikat

Õled, õlekott, õlekubu, õlekuhi

Äke, äestamine