"REMMELI FIGUURID"

Näiteid piiratud levikupiltides nähtuvaist "elementaarkonfiguratsioonidest" Mart Remmeli tööst "Large data bases in quantitative history" (Tallinn, 1979):

Laik (Spot)

Triip (Stripe)

Täht (Star)

Poolkuu (Crescent)

Pidev joon (Steady line)

Kõikjal on midagi (Something is everywhere)

Täht laigu sees
(Star in the spot)
Ebapüsiv joon
(Unsteady line)
Perifeerias on, keskel ei
(Periphery has - no in the middle)
Need jt. kujundid annavad end tihti küllalt lihtsal viisil seletada. Näiteks: