E. POOMI (Rap v. Mär) HARULDASEMA VANASÕNAAINESE GEOGRAAFILINE TAUST

Võrdleme näiteks kaht järgmist kartogrammi.

Vasakpoolne on üks lähtekaarte äsja kirjeldatud "partneripilvede" vaatlusest piiratud levikuga vanasõnade põhjal (vt. ), kus "emakihelkonnaks" oli võetud Rapla ja Märjamaa piiril asuvas Kõrvetaguse külas elanud suurkoguja Emilie Poomi materjal. Me, nagu olevat öelnud kuulus füüsik Rutherford, "näeme, et me mitte midagi ei näe": Poomi kodukoha naaberkihelkondades pole mingit visuaalselt märgatavat punktikuhjumit, mis viitaks ühiste tüüpide arvukusele.

Parempoolne kartogramm näitab sedasama pilti suhteliste sagedustena: iga punkt kaardil märgib (täisarvulise täpsusega) suurust (PK) : ΣK × 100, kus (PK) : ΣK tähendab Poomi "kohtumiste" (ühiste tüüpide) arvu partnerkihelkonnaga ja ΣK partnerkihelkonda esindavate tüüpide üldarvu vaatluses. Kui nt. Poomil on Amblaga 3 ühist tüüpi ja Ambla on esindatud vaatluses üldse 160 tüübiga, siis 3 : 160 × 100 ≈ 2 (punkti kaardil).

Nii on Lääne-Eestile iseloomulik üleskirjutuste vähesus arvesse võetud, ühisosa hinnang objektiivsem ja kohtumiste tiheduspilt loomulikum.

Toorandmed

Suhtelised sagedused