MÕNEDE EESTI KIHELKONDADE SUHTLEMISTIHEDUS ÜLEJÄÄNUTEGA

Toome näiteks kartogramme mõnede kihelkondade suhtlemistiheduse kohta ülejäänutega ühepoolsete hinnangutena, mis on saadud kirjeldatud metoodikat kasutades. Näideteks valitud kihelkonnad (Kodavere, Kuusalu, Karja ja Helme) paiknevad maa äärealadel, kuid nende materjali stereotüüpsusaste on keskmine. Juhime tähelepanu sellele, et Kuusalu kihelkond suhtleb märksa tihedamalt Kirde-Eesti kui Loode-Eesti partneritega ning Helme kihelkond suhtleb palju jõulisemalt Lõuna-Tartumaa ja Võrumaaga kui Lõuna-Viljandimaaga, kuhu ta geograafiliselt kuulub.

Kodavere

Kuusalu

Karja
Helme