MÕNEDE TRÜKIALLIKATE KASUTUSI MÕNEDE RAHVALUULESAATJATE POOLT

Allikate (veergude) tähisnumbrid:
  1. C. R. Jakobsoni kooliraamatud
  2. K. E. Malmi "Laulud ja loud" I–II
  3. C. H. Niggoli vene keele õpikud
  4. A. Grenzsteini saksa keele õpikud
  5. M. Kampmanni (Kampmaa) kooliraamatud;
  6. F. J. Wiedemanni "Aus dem inneren und äusseren Leben..."
    (harilikult ajalehe "Kündja" kaudu)
  7. Ajakiri "Meelejahutaja"
  8. M. Tõnissoni kalendrid

Saatja Kihelkond Kasutatud allikad
1 2 3 4 5 6 7 8
G. J. Aasberg Vig l l l          
J. Adelson SJn             l  
M. Aitsam Vig l l l l     l l
G. Anniko Tõs           l    
C. Berg Rõn     l          
K. J. Haus VMr     l          
J. Jakobson Saa   l            
M. Kaasik Mus l   l          
H. Kallas Trv l   l l        
J. Kangur Saa           l    
H. Karro Pal         l l   l
E. Kielas Vil l              
J. Kiim Pöi         l      
E. Kitzberg Hls           l l  
J. Kuldkepp Pil l              
A. Kutti PJg   l            
C. Kuusik Amb     l       l l
J. Laarmann Kõp     l          
H. Laipmann Vig           l    
H. Langholtz Saa l              
M. Lemmerkänd Vig           l    
H. Lensin Pst l   l l        
H. Leoke Vil l              
G. Liemann Trt       l        
H. Lussik PJg l              
M. Luu Plt l     l        
Z. Mastberg VMr     l l        
H. Morell Kei l              
H. Nigul Vil             l  
O. Ojasson Mär       l        
P. Pallu Vil l   l l        
J. Pea Kaa       l        
H. Pill Rõu         l      
J. Poolakess Räp           l    
J. Primets Tln   l            
J. Prooses LNg           l    
J. Pruuli Ksi   l l          
J. Pulst Pär               l
T. Pulst Vig l l l          
K. Pusemann Tln l              
P. Ramberg Saa     l          
J. Raudsepp Rõu l              
G. Reinson Kul     l     l    
A. Rennit Vil, Trv             l l
J. Riiet Hls l             l
P. Rootslane Võn                
W. Rosenstrauch VMr   l            
P. Saar Vas       l        
T. Saks Pil             l  
J. Sandra Vas/Se     l l        
O. Schantz Tõs           l    
J. Sirul Trv               l
I. Sonts Se         l      
F. Suits Trt         l      
H. Sulsenberg Hls               l
A. Suurkask Vil l   l          
J. P. Sõggel Saa, Hls         l      
N. Sõrmus Se         l      
M. Südda Kaa       l        
V. Tedder Khn? l       l      
A. Tobber Ran       l        
J. Tobre Plv     l         l
J. Tootsi TMr       l        
J. Toss Vil l     l        
M. Tõnisson Vän           l    
J. Varik Pal             l  
J. Veltmann Tõs l         l l l
M. Vist SJn l              
M. Väli Vig   l            
J. Lepp-Wiikmannn Hlj   l            
J. Õunapuu Trm       l