SEOSETIHEDUS KARJALA VANASÕNAAINEGA
Eesti eri piirkondades

Meenutame, et Eesti kihelkondade suhted karjala materjaliga arvutatud ainuüksi PS-i põhjal, siinsesse statistikasse pole jõutud liita eesti-karjala paralleelide uut, PS-is mittesisalduvat osa. Kuid juba praegugi on selgesti näha, et eesti ja karjala vanasõnade suhtlemispildis ilmneb kaks jõulisemat plussala, mis taaski ei tulene vahetuist kontaktidest karjalaste ja eestlaste vahel:

1) Ranna-Eesti, mis ilmselt esindab karjala aine suurt ühisosa soome omaga, ja

2) Kagu-Eesti, mis arvatavasti peegeldab vene laenude kõrget osakaalu mõlema võrreldava aines.