Täiskuu

Kui kuu täis saab, siis too metsast pihlaka puud ja leika sellest mittu pulka. Ja pane kaevu (jaare) künasse (karja küna, kaevu jaares). Ja valva siis sial juures. Jüst sel minutil kui kuu täis saab, siis tõusevad need pulgad vee sees isi enesest püsti, aga nii sügavasti piab ka künas vett olema, et need pulgad ka künas vee sees saavad lahedasti püsti tõusta. Siis mine metsa, ja kui sa sell tunnil kervega puu sisse ühe täkke aga lööd, siis kuivab see puu kohe ära. Ehk kui sa ühte looma sell tunnil lööd, siis see loom põeb seda hoopi sõnikaua, kui ta sureb. Aga terveks ta ei saa. (Mõned ütlevad, et see aeg kuude vahe aal piab nii samana olema.)
H II 40,64/5 (1003) Koe

Täiskuu ol'l paremb külviaig.
ERA II 284,575 (628) San

Kõigide tera viljade külimise aeg on täie kuu aial kõige sündsam.
E 54373 (85) Tor

Täiskuu ajal on kõige parem teravilja külida.
E XI 3 (3a) TMr

Vilja külva täis kuul.
ERA II 150,341 (135) Võn

Kui külvatakse täiskuu ajal ja selge ilmaga, siis on hää saak kindlustatud.
ERA II 83,446 (5) Krj

Täis kuus kündmine ja äestamine kautab kõik söödikud ja rikub rohu juured.
H II 26,769 (25) SJn

Kui täiskuu hakkab kahanema, ei tohi maad kaevata ega künda.
E 57308 (25) Tartu

Kartul täiskuul maha - tuleb ilus ümarik.
RKM II 396,459 (8) Võn

Ku kuu ümarik, sis piab kartulid tegema.
ERA II 124,422 (37) SJn

Herned külvati täiskuuga, vana kuuga said "vaglatsõ".
RKM II 391,437 (10) Har

Papa kül'v hernid tävve kuuga.
RKM II 63,538 (3) Rõu

Täis kuu olla täis tavaline jõud, selle perast lasevad mõned peremehed täkkut, pullit ja kuldid kohita, naised jälle jäärad, siis kasvavd täijet lihavad loomad.
H III 16,532 (3) Samara

Siga tapeti täiskuu keskes, siis liha ei kahanevat.
RKM II 392,369 (3) Kam

Lõnga keritakse täiskuuga, siis ei lähe koid sisse.
RKM II 391,436 (5) Har

Ehtiuspuid raiutakse täiskuu ajal, siis seisavad kaua ja ei tule "seinavamm" sisse.
E 83408 (4) Saa

Kui kuu täis saab, siis too metsast pihlaka puud ja leika sellest mittu pulka. Ja pane kaevu (jaare) künasse (karja küna, kaevu jaares). Ja valva siis sial juures. Jüst sel minutil kui kuu täis saab, siis tõusevad need pulgad vee sees isi enesest püsti, aga nii sügavasti piab ka künas vett olema, et need pulgad ka künas vee sees saavad lahedasti püsti tõusta. Siis mine metsa, ja kui sa sell tunnil kervega puu sisse ühe täkke aga lööd, siis kuivab see puu kohe ära. Ehk kui sa ühte looma sell tunnil lööd, siis see loom põeb seda hoopi sõnikaua, kui ta sureb. Aga terveks ta ei saa. (Mõned ütlevad, et see aeg kuude vahe aal piab nii samana olema.)
H II 40,64/5 (1003) Koe

Kui sell tunnil, mil kuu täis suab, kirve põhjaga puud vasta (koputakse) klopitakse, siis kuivab se puu ära.
H III 18,85 (7) Tür

Kui maja ligidal midagi iseäralist märgata, siis ei tohtivat enne vaatama minna, kui täiskuu ajal, võttes ühes pihlavitsa ehk vankrijuhe või sea kaku.
E 74545/6 (14) Jäm

Kui täiskuu paistab, tulevat natukene raha tasku panna, siis see paljuneb iseenesest.
E 81855 (3) Tartu

Täis kuu ajal minnakse õhtul välja ja rapputatakse raha kotti, ise kuu poole vaadates. Lootuses, et kotti rohkem raha koguneks.
ERA I 4,262 (7) Tor

Esimesel täiskuu kuu paistesel õhtul mine välja ja vaata kõik aeg kuu pääle, ja käega võta maast, mis pihuse jääb. Siis mine tuppa ja sea pihus olevad esemed taskurätti nurga sisse, pane padja alla ja mõtle, mis tahad teada saada. Öösi näed unes, kuidas tuleb toimida ja uni annab mõnelegi häid tagajärgi.
ERA I 4,96 (27) Plv

Kui täiskuu aknast sisse paistab, siis pidavat kuu paistelt võetud purudega akna all käsnasi oorutama, kui nii kolm õhtud tehtavat, siis kaduvat nad ära.
E 18460 (8) Vil

Ja mul oli päka vahel käsen. Küll mina - ätikapiiretust ja soola (vanast oli tuu väega kõva piiritus, õkva tõmmas musta koore peale, aga mitte midagi [kasu polnud], ikkagi-ikkagi. Ja ükskord tuleb minu oma vanaemakene sinna külla: "Oi latsekene, küll sinul on käsi joverine, oi jumalukene, oi kuidas sa saad. Pesu pesta ja - pesu saava veritses. Mine õkva täiskuu ajal akna mano, tõmba käega, aga ennast ära näita, ise olet akna takan." Ja mina tegin seda ja näet [näitab], mitte kuskil midagi mitte üks jälg. Hakkas kaduma, hakkas kaduma, kadus, mina es märkagi, millal too ära kadus. Sääl olle abi täiskuu. Ja mina tegin ka toda niimoodi, et mina es ütle kellelegi.
RKM II 395,301/2 (10b) Võn

Täiskuu neljapäeval pead soolatüükaid pesema, siis kaovad ära. Kuuvalgusega pesema.
RKM II 371,686 (22) VJg

See oli ülemöödunud suvel, Tallinnas olime, minu ema õetütar tuleb: "Kas sul konti on?" - "Mis konti?" - "Kas sul mõnd konti on kasvamas?" Mul oli just siin randmekohas üks kont kasvamas. "Lähme näitame kuule!" Ilus täiskuu oli. Läksime ja näitasime siis kuule. See pidi olema salaja ja kästi, et uskuma pead, siisainult aitab: Ütlesime: "Kuu, võta ära, kuu võta ära!" ja näitasime kuule. Ja aitaski. Kahe nädala pärast oli see kont mul kadunud. Võib-olla et tal oligi aeg juba kaduda, aga lahti ma temast sain.
TKM II 331,400 (11) VMr

Ja ütte asja ma tean siiski veel, mis tõestisündinu on. Isa ostse hobuse ja olle kooljaluu põlve pääl, täitsa suur, kanamuna suurune. Laadal ollu hobune ja isa ütel algusen: "Toda ma ei osta," a ollu sääl üts vanainimene, see ütel: "Toda saad ära arsti." Isa tõi tolle hobuse kodu ja me tullime kaema, egaütel paistse silma too muhk. Kõik ütlive: "Oi taevake, jummal-jummal, miske hobune, jalg nakse likatama." Isa ütel: "Ma saan tuu ära arsti." Ema ütel: "Ega tuust saa midagi, isa pill raha ära." Isa ütel: "Tuu vanamiis ütel mulle niimoodu: "Neljapäeva õhtu, kalendrest kaet õkva, et kuu on täis saand, siis tood selle hobuse välja ja säät tema peaga vasta kuud, nii et hobune kuud näeb täielikult ja silud tasakesi oma käega toda kooljaluud tagantpoolt ja tõmbad käega toda kuuvalgust hobuse jala pääle ja siis viid hobuse iluste tasa oma paika."" Ja isa tegi seda asja niimoodi, et me ei märkand keegi, millal ta seda tegi. Kuu aega läks mööda, kui hobusel katte jala päält ära see. Isa ütel: "Ma es ütleki kellelegi."
RKM II 395,300/301 (10a) Võn

Kui sündis tävvel kuul, sis saab täisinimene.
RKM II 396,302 (39) Võn

Kui täiskuu selgeste aknast tuppa paistab, kaelustatakse veikest last, siis kasvab laps ruttu suureks.
E 15133 (106) Amb

Kui täiskuu aegu väljas kuu paistel magama jääb, see teeb kuutõbe, see teeb ajudele viga; ühe madrusega oli seuke asi juhtund.
ERA II 158,88 (13) Ans