Veidi Loitsijast Loitsija

Juhatus Aado Lintropi tööde juurde
eesti folkloristide serveris

ArtiklidTõlked WWW lehed E-raamat Incantator Rahvaastronoomia


Folkloristide server Mäetagused Folklore Sugriland Kirjandusmuuseum
Ilmunud eestikeelsed artiklid
"Tubjaku Kosterkini loitsud" - Nganassaani shamaani kahest 1989. a. toimunud rituaalist. Lähemalt on analüüsitud toimingute sõnalist poolt. Varustatud helinäidetega. nr 1
"Väike mos'-naine. Ühe (muinas)jutu lugu" - Kesksel kohal on 1979. aastal Mansimaal lindistatud kummaline jutt, milles ühe tegelasena esineb Kellukesega Käsi. nr 3
"Palakesi obiugri mütoloogiast I" - Tutvustab rahvaluule abil manside ja hantide taevajumalat ja selle naist ning mõnesid maailma loomisega seotud motiive. nr 4
"Palakesi obiugri mütoloogiast II" - Keskendub Maailmavaatava mehe erinevatele esinemiskujudele. Artikli alguses tehakse lühidalt juttu ka ugrilaste Kuldnaise-nimelisest iidolist. nr 5
"Palakesi obiugri mütoloogiast III" - Pärast Maailmavaatava mehega ühele poole saamist vaadeldakse Püha Linna Taati ja Kazõmi jõe haldjatari. nr 6
"Palakesi obiugri mütoloogiast IV" - Sarja viimane artikkel räägib karuga seotud uskumustest ja kommetest. nr 7
"Suur tamm, kuduvad neiud ja punane paat, kadunud harjast rääkimata" - Läänemeresoome laulude suure tammega seonduvast mütoloogiast. nr 10
"Suur tamm ja õde-venda" - Miks suur tamm pole ilmapuu? Kes on regilaulude õde-venda. Järg regilaulude mütoloogiliste motiivide tõlgendamisele. nr 13
Shamanism ja internet - Pikem kirjutis, milles ei käsitleta mitte ainult internetis leiduvaid shamanismiga seostuvaid materjale, vaid otsitakse vastuseid küsimustele, kas küberruumis eneses on midagi üleloomulikuna tölgendatavat, miks teadlastest saavad teadmamehed jne.
Tõlked
"Muinasjutt karust ja por-inimeste esiemast" - Totemistlike sugemetega muistend, mis sisaldab rohkesti karupeiete laulukatkeid, on tõlgitud mansi keelest ja varustatud kommentaaridega. nr 7
"Mos'-naine ja Mikol'-toorum." Mansi jutt. Muistend lapsega õest, kelle vend kuulujuttude pärast kodust minema kihutab. nr 13
WWW lehed
Udmurdi leheküljed
Loitsija udmurdi leheküljed

Lühemad pildimaterjali ja helinäidetega varustatud ülevaated põhja- ning lõunaudmurtidest ning nende ajaloost. Pikemad kirjutised udmurdi usundist.
Mansi leheküljed
Loitsija mansi leheküljed

Manside ajaloost, obiugrilaste 'vürstiriikidest' ja nende valitsejate saatusest, vene kaupmeeste (eriti Stroganovide) poolt õhutatud ja toetatud Moskva ekspansioonist Uurali taha, manside ja hantide ristimisest.
Inglise keeles
Incantator

Juhatus inglisekeelsete artiklite ja lehekülgede juurde, sealhulgas 'The Nganasan Shamans of Kosterkin Family'. Viimases on juttu kolmest nganassaani shamaanist - Djuhade, Demnime ja Tubjaku Kosterkinist, 'puhta koja' nimelisest shamaanirituaalist ja muust. Helinäiteid shamaanilauludest. Illustreeritud fotode ja joonistega.

E-raamatud

Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil.

10. mail 2000. a. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekiri pdf-formaadis failidena. Lisaks udmurdi usundile iseloomulike joonte analüüsile sisaldab töö põhjaliku kirjelduse ühe lõunaudmurdi küla pühapaikadest ja neis korraldatavatest palvustest.© Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
© Aado Lintrop