SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS (SURI)

Üks pildike...

Fenno-Ugria tegeleb soome-ugri rahvaste infokeskuse rajamisega. Selle rahvusvahelist tähelepanu äratanud algatuse eesmärgiks on koguda mitmekülgset informatsiooni soome-ugri rahvaste kohta ja teha see informatsioon kättesaadavaks rahvusvahelistes andmesidevõrkudes. Infokeskuse töörühm on UNESCO vastavat metoodikat arvestades välja töötanud paarkümmend põhjalikku ankeeti, mille abil hangitakse informatsiooni loodavasse andmepanka. Kogutav informatsioon hõlmab nii fennougristikat - andmestik teadusasutuste, uurijate, uurimisteemade, teaduslike arhiivide kohta, kui ka soome-ugri aladel tegutsevaid kultuuriasutusi, ühiskondlikke organisatsioone, rahvakunstirühmi, kultuuritegelasi. Infokeskus loodab oma tegevusega kaasa aidata soome-ugri alade omavaheliste kultuuri- ja teaduskontaktide arenemisele ja soome-ugri kultuuripärandi tutvustamisele globaalses ulatuses. Infokeskuse projekti on toetanud UNESCO , Avatud Eesti Fond ning Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee.