SIHTASUTIS FENNO-UGRIA

Üks pildike...

1924. aastal Tallinnas peetud teine soome-ugri kultuurikongress otsustas luua Soomes, Ungaris ja Eestis soomeugrilaste suhtlust koordineerivad keskused. Eestis sai selleks 1927. aastal asutatud sihtasutis Fenno-Ugria. 1940.a keelustasid okupatsioonivõimud sihtasutise tegevuse. Fenno-Ugria taastati 1991.a mais. Praegu ühendab sihtasutis Fenno-Ugria rohkem kui 50 hõimurahvastega suhtlevat asutust ja omaalgatuslikku organisatsiooni , vt liikmed .

Fenno-Ugria funktsiooniks on hõimutöö koordineerimine ja infovahetus nii Eesti asutuste vahel kui hõimurahvastega ning soome-ugri rahvaste tutvustamine Eestis. Viimasel ajal on Fenno-Ugria vahendusel üha enam informatsiooni soome-ugri rahvaste kohta jõudnud mujale maailma. Korraldame paljude organisatsioonide koostööd nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt, vahendame igakülgseid, sealhulgas majanduskontakte soome-ugri vabariikidega. Organiseerime konverentse, korraldame peaaegu kõigi Eestist Venemaa hõimurahvaste juurde sõitvate delegatsioonide lähetamist. Fenno-Ugria on kujunenud organisatsiooniks, mille kaudu suhtlevad Kultuuri- ja Haridusministeerium ning Välisministeerium Vene Föderatsiooni kuuluvate soome-ugri vabariikidega. Oleme olnud vahendajateks koostöölepingute sõlmimisele Mari ja Komi Vabariigiga. Korraldame lektorite vahetust soome-ugri kõrgkoolidega ning õppejõudude täienduskoolitust, koordineerime soome-ugri üliõpilaste vastuvõttu Eesti kõrgkoolidesse ja aitame neil integreeruda eesti ühiskonda. Hõimupäevade korraldamine on alates 1991.a tervikuna Fenno-Ugria õlul.

Alates 1992.a. detsembrist esindame Eestit Soome-ugri rahvaste I maailmakongressil asutatud konsultatiivkomitees. 1994. aasta oktoobris toimus meie korraldusel Lohusalus Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee istung.