Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2006
TSENSUUR JA ENESETSENSUUR


Teesid     Registreerunud      Fotod      Tagasi esilehele

Konverentsi kava

Kolmapäev, 1. november 2006

10.30 Väljasõit Tartust Eesti Kirjandusmuuseumi eest

12.00 Saabumine Koke Külalistemajja Rõuge vallas

12.00–12.30 Registreerimine, majutamine, ennelõunakohv

12.30–14.30
Avamine
Maarja Lõhmus: Avalik tekst, tsensuur ja resonants
Sirje Olesk: Enesetsensuurist Soomes Paasikivi-Kekkose liinil
Berk Vaher: Tõlkes kaduma läinud või leitud: Enn Vetemaa ”Eesti näkiliste välimääraja” tekstuaalsed moonded saksakeelses versioonis

14.30–15.30 Lõunapaus

15.30–17.30
Arvo Krikmann: Delfist, Langist, leimist ja muust
Kristi Salve: ”… ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi”
Tõnno Jonuks: Eesti varasem ajalugu ajalehekommentaatorite teha?

17.30 Kohvipaus

18.00–19.00
Janika Oras: ”Ei ole rahvaluule!” Rahvaluulearhiivi laulukogu kujundamisest 1950.–1960. aastatel
Katre Kikas: Vahendajad ja kohandajad. M. J. Eiseni rahvaluulekogu lugemisi

19.00 Õhtusöök

20.00 Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus aastal 2006
Artiklikogumiku ”Võim ja kultuur II” esitlus

20.30 Saunaõhtu

Neljapäev, 2. november 2006

8.30–9.30 Hommikusöök

9.30–12.00
Tiina Kirss: Pidalitõbine tekst. Ohtlik kirjutamine ja selle peidupaigad Jaan Krossi loomingus
Rutt Hinrikus: Märkmeid elulugudest ja tsensuurist
Janika Kronberg: Tsensor suletud ümbrikus sobramas
Risto Järv: Kammitsetud Kristian Jaak Peterson: Tsensoritöö ning tõlkija enesetsensuur Kr. Gananderi – Kr. J. Petersoni ”Finnische Mythologie’s”

12.00–13.00 Lõunapaus

13.00–15.30
Aado Lintrop: Enesetsensuur ja mütopoeetiline tekstiloome nganassaani šamaanirituaalis
Mare Kõiva: Kontrollimehhanismid ja loitsud
Anu Korb: Traditsiooniline pärimusgrupp võimu haardes: vastuhakk ja kohanemine
Liisi Laineste: Huumori piirid Taani pilapildiafääris

15.30 Lõpetamine

16.00 Väljasõit Koke Külalistemaja eest Tartusse
cps '06