Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents
TSENSUUR JA ENESETSENSUUR


  Esmaspäev Kokel.   

Kava     Registreerunud      Teesid      Fotod

Konverents toimub 1.-2. novembril 2006. aastal Lõuna-Eestis. Üldteema ”Tsensuur ja enesetsensuur” (versus kontroll ja enesekontroll) all on oodatud tsensuurinähtuste käsitlused, mis hõlmavad teksti ja professionaalse kunsti kõrval teiste tsensuuri liikide ehk religioosse, korporatiivse, moraalse, poliitilise ja majandustsensuuri käsitlusi ning reaktsioone tsensuurile.

Eelistatud perioodid on sotsialism ja postsotsialism, kuid arvestades, et tegemist on vana nähtusega, on laiema ajaloolise tausta loomiseks teretulnud ka varasemate perioodidega seotud ettekanded. Samuti ei ole geograafilisi, metodoloogilisi ega filosoofilisi piiranguid nimetatud valdkondade vaatlemiseks.

Mitmetes riikides on hiljuti laiemat diskussiooni tekitanud seadusandlikud katsed piirata ja tsenseerida internetti, sh kehtestada sealses keskkonnas naabrivalve ja enesetsensuuri mehhanismid. Kas blogide, erakirjade ja kommentaaride umber puhkenud skandaalid on seotud kommenteeritute häiritud eneseuhkusega või on mureks moraalsete, religioossete ja poliitiliste normide rikkumised?

Käsikirjade ja raamatute kõrval on läbi aastasadade tsenseeritud professionaalset kunsti, mis on omakorda vallandanud loojate enesekontrolli mehhanismid. Missugused need on? Kas see suunab looma keerukama koestikuga tekste? Või hoopis kasutama mimikrit, eel-enesetsenseerima oma töid? Range tsensuur on kehtinud ka teaduse ja tehnoloogia saavutuste kohta, mille valgusel võime küsida, missugune on teadlase enesetsensuur.

Lisaks ettekannetele põhiteemal on teretulnud projektide tutvustused või vaheraportid posteritena.Mare Kõiva
Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus


Väike lisa konverentsiteatele
USA viimase viie aasta enamtsenseeritud raamatute esisajas on loetletud Mark Twaini “Tom Sawyer” ja “Huckelberry Finn”, John Steinbecki “Hiirtest ja inimestest”, J. K. Rowlingu Harry Potteri seeria, J. D. Salingeri ”Kuristik rukkis”, Eve Merriami ”Halloweeni ABC”, Margaret Atwoodi ”Teenijanna lugu”, Harper Lee ”Tappa laulurästas”, Daniel Keyesi ”Lilled Algernonile”, Aldous Huxley ”Hea uus ilm”, Kurt Vonneguti ”Tapamaja, korpus viis”, William Goldingu ”Kärbeste jumal” jm tuntud, hinnatud ja klassikasse kuuluvad teosed.Ettekanded:
Tavaettekande pikkus on 30 minutit, plenaarettekannetel 45 minutit.

Teesid:
10. oktoober on teeside esitamise tähtaeg. Tehnilistest vajadustest teatage soovitavalt koos teesidega. Teesid avaldatakse tavakohaselt ISBN numbriga varustatud trükisena ja ka PDF-formaadis veebis. Maksimaalne teksti pikkus on 5000 tähemarki (koos tühikutega). Joonised ja illustratsioonid saatke eraldi.

Konverentsipaik ja tehnilised vahendid: Aastakonverents toimub Võrumaal, Rõuge lähistel Kokel. Palun teatage vajadusest tehniliste abivahendite kohta varakult. Konverentsisaalis on igasuguste tehniliste vahendite kasutamise võimalus, ärge siiski orienteeruge online-näidetele.

Ööbimiseks on 2-inimese toad. Õhtuseks diskussioonipaigaks saun. Tippkeskuse liikmetele on üritus tasuta. Tartust väljub konverentsipaika ning tuleb sealt tagasi ühisbuss.Tähtsad kuupäevad ja veebipaigad:
Registreerimine ja teeside esitamine kuni 10. oktoobrini.
Konverentsipaiga koduleht: http://www.hot.ee/koke
Konverentsi koduleht: http://www.folklore.ee/tippkeskus/tsensuurJooksvat informatsioon vahendab konverentsi sekretär Piret Voolaid


Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Skype: Piret Voolaid
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
Vanemuise 42, Tartu 50003
Tel.: 7377 742
Faks: 7377 706


cps '06