KALLIS SÕBER !

TULE TARTU LASTETEATRISSE !

TARTU, JAAMA 14.

Tartu Lasteteater loodi 1989.aasta oktoobris, välja kasvanuna Jaan Toominga stuudiost, mis Tartu "Vanemuise" teatri juures tegutses aastail 1985-1989. Repertuaaris domineeris teatri algusaegadel väikerahvaste folkloor ning tegijat e eesmärgiks oli otsida ja näidata nüüdisajaks kadunud terviklikku maailmatunnetust. Nii valmisid lavastused väikerahvaste, sh lapi, udmurdi, juudi, tšuktši, iiri, indiaani ja paljude teiste folkloorist. Iseloomulik oli ka nende rahvaste muusika kasutamin e lavastustes. Nappide vahendite abil esitati sisemiselt sügavalt läbi tunnetatud luule- ja laulukavasid. Autoritest kasutati näiteks Tagore, W. B. Yeatsi, U. Masingu ja paljude teiste tekste. Kunstiringkondades nimetati Tartu Lasteteatrit Eesti kõige m aagilisemaks teatriks.

Pärast mõõnaperioodi 1994.aastal, kui senine tee näis lõpuni käidud olevat, hakati otsima uusi impulsse edasiseks. 1997.aastast, mil Tartu Lasteteatri kunstiliseks juhiks sai Mart Kampus, on identiteet taas leitud ning teater taas tõusujoones arenenud. Mart Kampuse lavastused on omanäolised, mängulised ning heas mõttes teatraalsed, sisaldades endas sõnumit nii lastele kui täiskasvanuile. Nii on ta köitnud väikesi ja suuri vaatajaid lavastustega W. Huygeni "Kuidas kirjutada Suurt Päkapikuraamatut", P. S. Beagle "Viimane Ükssarvik" ja M. Ende "Ilma lõputa lugu". Teisedki Tartu Lasteteatris töötanud lavastajad ning kunstnikud on järginud põhimõtet, et kui laps kõigest ka aru ei saa nii nagu täiskasvanu, on teatrivahendeid (valgus, heli, liikumine), mis köidavad kõige väiksemaidki. Arusaamine ei peagi kõigil kõigest ühesugune olema, samas olgu palju erinevaid tasandeid, et lavastus jääks priiks igavusest ning ikka ja jälle üllataks!

Tartu Lasteteatri lavatüüp on nn black box, mis loob erilised ruumi lahendamise võimalused. Pelk kommertskultuur ei leia selles kohta. Väike saal (56 kohta) ja lava puudumine jätab distantsi publiku ja näitleja vahel peaaegu olematuks ning loovad erilise intiimse õhkkonna, mis võimaldab rääkida suurele teatrile üle jõu käivaist asjust.

Taru Lasteteatri lähiplaanid on järgmised:

  1. kutsuda näitlejaid ja lavastajaid teistest teatritest loomaks uusi lahendusi ja arenguimpulsse,
  2. teha nii täiskasvanut kui last (samaaegselt) rikastavat teatrit,
  3. tuua vaataja ette uusi autoreid ning probleeme.

Info ja piletite tellimine telefonil (27)403032