Digitaalsete teadustekstide register

Vaata kõiki andmebaasis olevaid teadustekste

Otsi andmebaasis olevate teadustekste hulgast


Veebikeskkond ja andmebaas digitaalsete teadustekstide haldamiseks on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 EKM teaduskirjastus, LABOR
Teostus: MTÜ Eesti Folkloori Instituut


Eesti Riiklik Arengukava