Varafolkloorsetelt vokaalzhanridelt lauluni II

Noodinäited    

Ingrid Rüütel
Hüüded ja hõiked

Näide 1. RKM, Mgn. II 4029 (10) < Kihnu, Linaküla - I. Rüütel, A. Vissel < Virve Köster, 59 a (1987). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 2. RKM, Mgn. II 1576 b < Kihnu < lindistatud Tallinnas - O. Kõiva ja A. Strutzkin < Theodor Saar, 62 a jt (1968). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 3. EÜS III 38 (30) < Tartu < Peeter Kurg ja Bruns (1906)

Loodushäälendid ja looduskõnelused

Näide 4. RKM, Mgn. II 3311 (11) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, M Jallai < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 5. RKM, Mgn. II 3311 (15) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 6. RKM, Mgn. II 3311 (18) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 7. RKM, Mgn. II 3311 (19) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 8. RKM, Mgn. II 3311 (21) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 9. RKM, Mgn. II 3087 (1) < Simuna khk, Rahkla k - E. Liiv, I. Rüütel < Elfriide Tooming, 75 a (1978). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 10. RKM, Mgn. II 3311 (36) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 11. RKM, Mgn. II 3311 (13) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 12. RKM, Mgn. II 3311 (14) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 13. RKM, Mgn. II 3311 (12) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, M. Jallai < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 14. RKM, Mgn. II 3311 (25) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 15. RKM, Mgn. II 3311 (26) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 16. RKM, Mgn. II 3311 (27) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 17. RKM, Mgn. II 3311 (20) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s. 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 18. RKM, Mgn. II 1355 g < Sangaste khk, Kurevere k - O. Kõiva, I. Rüütel < Anton Tuisk, 60 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.

Loitsud

Näide 19. RKM, Mgn. II 520 h < Tori khk, Ore k - H. Tampere < Liisa Kümmel, 73 a., (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 20. RKM, Mgn. II 45 c < Kihnu, Linaküla - O. Kõiva < Theodor Saar, s 1906 (1956). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 21. RKM, Mgn. II 1354 c < Sangaste khk, Kurevere k - O. Kõiva, I. Rüütel < Alma Taldrek, 55a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 22. RKM, Mgn. II 1361 c < Sangaste khk, Restu k - O. Kõiva, I. Rüütel < Olga Rääk, 61 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 23. RKM, Mgn. II 164 h < Setu, Mikitamäe k - V. Pino ja H. Tampere < Ida Pino, 64 a (1959). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 24. RKM, Mgn. II 1876 c < Vastseliina khk, Rebasmäe k - I. Rüütel < Liine Sillat, 90 a (1970). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 25. RKM, Mgn. II 1453 a, b < Kirbla khk, Säira k - R. Praakli ja I. Rüütel < Liisu Reinberg, 83 a (1968). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 26. RKM, Mgn. II 3088 (28) < Simuna khk, Rahkla k - E. Liiv, I. Rüütel < Emilie Senkel, 79 a (1978). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 27. RKM, Mgn. II 3087 (18) < Simuna khk, Rahkla k - E. Liiv, I. Rüütel < Elfriide Tooming, 75 a (1978). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 28. RKM, Mgn. II 43 a < Kihnu, Turuküla - O Niinemägi (Kõiva) < Olga Türk, s. 1893 (1956). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 29. RKM, Mgn. II 520 i < Tori khk, Ore k - H. Tampere < Liisa Kümmel, 73 a (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 30. RKM, Mgn. II 1361 d < Sangaste khk, Restu k - O. Kõiva, I. Rüütel < Olga Rääk, 61 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 31. RKM, Mgn. II 520 j < Tori khk, Ore k - H. Tampere < Liisa Kümmel, 73 a (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 32. RKM, Mgn. II 1361 b < Sangaste khk, Restu k - O. Kõiva, I. Rüütel < Olga Rääk, 61 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 33. RKM II 43, 407/8 (1) < Tartu l. < Halliste khk, Uue-Kariste v - Selma Lätt < Liisa Kutti, 78 a (1955). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 34. RKM, Mgn. II 1453 I < Kirbla khk, Säira k - R. Praakli ja I. Rüütel < Liisu Reinberg, 83 (1968). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.

Lastelaulud

Näide 35. RKM, Mgn. II 4007 (9) < Kihnu, Linaküla - I. Rüütel, A. Vissel < Anna Türk, 84 a (1986). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 36. RKM, Mgn. II 4007 (14) < Kihnu, Linaküla - I. Rüütel, A. Vissel < Anna Türk, 84 a (1986). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 37. RKM, Mgn. II 3088 (23) < Simuna khk, Rahkla k - E. Liiv, I. Rüütel < Helene Jõgimaa, 73 a (1978). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 38. RKM, Mgn. II 307 g < Häädemeeste khk, Muhu k - H. ja E. Tampere < Liidia Strandson, s 1896 (1959). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 39. RKM, Mgn. II 45 e < Kihnu, Linaküla - O. Niinemägi (Kõiva) < Theodor Saar, s 1906 (1956). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 40. RKM, Mgn. II 445 a < Tartu l < Kambja khk - I. Rüütel < Helene Kaseleht, 72 a (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 41. RKM, Mgn. II 1223 d < Räpina khk, Jõepera k - I. Rüütel < Hele Harring, s 1900 (1966). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 42. RKM, Mgn. II 1223 e < Räpina khk, Jõepera k - I. Rüütel < Hele Harring, s 1900 (1966). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 43. RKM, Mgn. II 1356 a < Sangaste khk, Restu k - O. Kõiva, I. Rüütel < Alide Parts, 67 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 44. RKM, Mgn. II 445 b: Helene Kaseleht, 72 a., Tartu l. (Kambja khk. - I. Rüütel 1961. Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 45. RKM, Mgn. II 164 a < Setu, Mikitamäe v, Usenitsa k - V. Pino ja H. Tampere < Ida Pino, 64 a (1959). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 46. RKM, Mgn. II 3311 (3) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, M Jallai < Marta Mäesalu, s 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 47. RKM, Mgn. II 4007 (6) < Kihnu, Linaküla - I. Rüütel, A. Vissel < Anna Türk, 84 a (1986). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 48. RKM, Mgn. II 3087 (26) < Simuna khk, Rahkla k - E. Liiv, I. Rüütel < Elfriide Tooming, 75 a (1978). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 49. RKM, Mgn. II 3311 (22) < Häädemeeste < lindistatud Tartus - O. Kõiva, H. Silvet < Marta Mäesalu, s 1893 (1979). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 50. RKM, Mgn. II 445 d < Tartu l. < Kambja khk - I. Rüütel < Helene Kaseleht, 72 a (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 51. EFA I 32, 54 < Pärnu - I. Rüütel < oma mälu järgi, käibel laste seas Pärnus u 1945-1954. Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 52. EFA I 32, 54 < Tartu < I. Rüütel < oma mälu järgi, vanaemalt. Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.

Ahel- ja kumulatiivsed laulud

Näide 53. RKM, Mgn. II 164 d < Setu, Mikitamäe v, Usenitsa k - V. Pino ja H. Tampere < Ida Pino, 64 a (1959). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 54. RKM, Mgn. II 445 e < Tartu l < Kambja khk - I. Rüütel < Helene Kaseleht, 72 a (1961). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 55. RKM, Mgn. II 1356 b < Sangaste khk, Restu k - O. Kõiva, I. Rüütel < Alide Parts, 67 a (1967). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 56. EÜS VIII 2535 (170) < Kuusalu khk, Hara k - K. Viljak, G. Vilberg < Gustav Eistruk, u 60 a (1911) (H. Tampere Eesti rahvalaule viisidega. Tallinn 1958, lk 210-211).

Laulud muinasjuttudes

Näide 57. RKM, Mgn II 1766 a < Suure-Jaani khk, Epra k - I. Rüütel, O. Kõiva (1970). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.
Näide 58. K. Salve & V. Sarv. Setu lauludega muinasjutud. Tallinn 1987, lk 161, nr 27; Vaeslaps käoks.

Itkud

Näide 59. V. Pino & V. Sarv. Setu surnuitkud II. Tallinn 1982, nr 57; Itk õele (RKM, Mgn. II 3317 (2) < Setu, Pööni k. - . Sarv < Pelageja Karulaan, s. 1906. (1980).
Näide 60. I. Rüütel (koost, toim). Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn 1992, lk. 253 (RKM II 68, 13/3 (3) < Tallinn < Narva - I. Rüütel < Lisette Siirak. 59 a (1959) Itk mehele).
Näide 61. RKM, Mgn II 1428 f < Hanila khk - H. Tampere, O. Kõiva < Mari Luik, s 1884 (1984).

Mõistatused

Näide 62. RKM, Mgn II 1611 f < Kuusalu khk, Tapurla k - I. Rüütel, O. Kõiva < Risanda Kravtsov, 60 a (1969). Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi, redigeerinud E. Tuvi.