Jakob Hurda ettekanne muinasaja uurijate kongressil Riias 1896.
Käsikiri: KM EKLA f 43 m 38:5.