Meeksi mõisa laut, millesse müüriti Jaanikivi tükid