3. Traditsiooniline vormel obiugri rahvaluules, seda kasutatakse alati jutukangelase kasvamise tähistamiseks.

4. Tõepoolest nii. Paistab, et jutustaja võis stereotüüpseid vormeleid ka lühendada.

5. Mansi juttudes tähendab vormel "naiste käidud maad otsin" tavaliselt seda, et kangelane läheb endale naist otsima. Kuna siin lisandub ka "meeste käidud maa", tuleb ilmselt mõista, et minnakse inimesi otsima.

6. See muistend on tõepoolest totemistlik - karust saab por-inimeste esiema. Kaudselt (karuputke vahendusel) põlvnevad kõik por-inimesed aga tapetud mos'-naisest, kes seega ei saa olla päris tavaline inimene.

7. Vormel sügava une tähistamiseks.

8. Selliseid karu magamaheitmise kirjeldusi leidub manside ja hantide folklooris sageli. Mõnikord lisatakse sõnad, mis viitavad karu ja mos'-naise seotusele:


ühel pool oleva käpakese
mos'-naise, mu ema õmmeldud
kümnetükilise kirju lina kombel
alla laotasin,
teise poole käpakese
mos'-naise, mu ema õmmeldud
kaelast lõigatud karusnahkse teki kombel
ülle tõmbasin.
(Kannisto 1958: 153)

9. Juttu põimitud laulutekst tutvustab üsna täpselt karu tapmisega seotud kombeid. Nööpide avamine eelnes karu nülgimisele, selleks tehti vastav arv sisselõikeid karu nahale või asetati ta rinnale nööpe sümboliseerivad puupulgad. Arv viis on seotud meeste ja isaste karudega, arv neli aga naiste ja emaste karudega ning väljendab uskumust sellest, et isastel on üks hing rohkem

10. Enne tapetud karu külla toomist tuli sellest vastava arvu hüüetega märku anda.

11. Enne karu pidumajja kandmist pritsiti suvel kõiki juuresviibijaid veega, talvel aga loobiti lumega. Toimingul on viljakusmaagiline tähendus.