HR1

Hugo Raudsaar  
AUTOBIOGRAAFIA


Sündisin 14.01.1923. a Võrumaal, Pindi vallas, Leevil eesti talupoja paljulapselises perekonnas.
Põhiteadusala on komeetide ja asteroidide liikumise uurimine.
Füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadi sain TRÜ-s 1962., vanemteaduri kutse sain 1972. a.
Võru Gümnaasiumi lõpetasin 1942. a, Tartu Õpetajate Seminari lõpetasin 1944. a, TRÜ Matemaatika-Loodusteaduskonna lõpetasin 1950. a astronoomi kvalifikatsiooniga.
Teadustegevus toimus AAI-s (kuni 1973 FAI) aastatel 1950 kuni 1990 noorem- ja vanemteaduri ametikohal.
1951 kuni 1989 olin Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti Osakonna tegevliige, olin korduvalt valitud Osakonna nõukogusse.
1950 kuni 1985 tegelesin komeetide ja asteroidide vaatlustega ning orbiitide uurimisega. 35 aasta jooksul vaatlesin 42 komeeti, saades 915 ülesvõtet, ning 230 asteroidi, milledest sain 900 ülesvõtet. Trükis olen avaldanud 86 tööd, sealhulgas 2 raamatut. 1968-1976 osalesin ENE koostamisel. Teaduse populariseerimiseks rajasin Võrumaal, Lasva vallas (oma isatalus) ümbruskonna maameeste ja koolinoorte abiga Tõutsimäe külatähetorni, kus olen pidanud astronoomia-, aga ka matemaatika- ja füüsika-alaseid loenguid. Ajalehtedes ja ajakirjades olen avaldanud 210 populaarteaduslikku artiklit. 1969-1975 olin Tähetorni kalendri peatoimetaja.14. märts 1994
HR2

Veel Hugo Raudsaarest