Õigeusk ja õigeusu pühakojad Eestis 11.-19. sajandil, lisa Jaanus Plaadi artiklile


Foto 1. 1340. aastatel ehitatud Irboska Püha Nikolai peakirik Irboska kivilinnuses (tänapäeva Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 2. Jumalaema Uinumise kiriku fassaad Pihkva-Petseri kloostris Setomaal. Foto Arne Maasik 2008.
Foto 3. 16. sajandi keskpaiku ehitatud Mõla (Malõ) Kristuse Sündimise kirik, kellatorn ja mungakloostri varemed Setomaal. Foto Arne Maasik 2008.
Foto 4. Kulkna (Kolpino) Issandamuutmise kirik Setomaal (ehitatud hiljemalt 1558). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 5. Senno Georgi kirik Petserimaal (ehitatud 16. sajandil). Foto Arne Maasik 2008
Foto 6. Irboska Nikolai kirik Irboska muinaslinnusel Petserimaal (ehitatud 16. sajandil). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 7. Irboska Jumalaema sündimise kirik Petserimaal (ehitatud 17. sajandil). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 8. Taeluva (Tailova) Imetegija Nikolai kirik Setumaal (valminud 1697. aastal). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 9. Irboska Sergiuse kirik Petserimaal (valminud arvatavasti 1750. aastatel). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 10. Püha Usukannataja Varvara kirik Petseris (valmis 1779). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 11. Püha Usukannataja Varvara kirik Petseris (valmis 1779). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 12. Saalesja (Salesje, Zalesje) Kolmainu kirik Setumaal (ehitatud 1790. aastatel). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 13. Saalesja (Salesje, Zalesje) Kolmainu kirik Setumaal (ehitatud 1790. aastatel). Foto Arne Maasik 2008.
Foto 14. Petseri 40 Kannataja kirik (valmis 1817). Foto Arne Maasik 2008.

Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis asuvad setudega seotud ja tänaseni säilinud kirikud ning kloostrihooned 14. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani (v.a Petseri kloostri kirikud)