Veeuputus II

Veeuputus: Kõik liha heitis hinge.

Suur Piibel. Juubeliväljaanne. 1. vihk. K./Ü. «Loodus» Tartu-Tallinn 1939