Stuupad
Stuupad budistlikus pühamus Ridala vallas Läänemaal. Foto J. Plaat 1996 (ERM, Fk 2595: 118).