Eikla palvemaja
Eikla priikoguduse palvemaja Saaremaal. Foto: J. Plaat 1998