Harju palvemaja
Harju baptistikoguduse palvemaja Hiiumaal. Foto: J. Plaat 1997 (ERM, Fk 2595: 42).