Veel .mp3 failide kuulamisest


Toimetusele on saabunud teateid, et ei osata meie artiklite helinäiteid kuulata. Lähemal uurimisel selgus, et põhiliseks probleemiks on konfiguratsioon Windows/NT ja Netscape 4.x, kusjuures põhjuseks on mõlema orienteeritus nn rumalale tarbijale - tagajärg MIME tüüpide konfigureerimise kohal on lihtsalt üks lahter (uute laiendite defineerimine) puudu. Probleem avaldub enamasti selliselt - video .mpg mängimiseks on näiteks defineeritud Xing-pleier, audio .mp3 tarbeks Winamp. Soovides vaadata videot, tuleb fail (paar megabaiti) kohale, seejärel avaneb Winamp ja laseb kuuldavale kunagi ammu kuulatud loo jne. IE4 puhul sellist probleemi ei ole, IE5 -t ei ole proovinud. Kuna ma Windows keskkonda oma töös ei kasuta, siis ei olnud ma ka sellest enne teadlik. Lahendust ei oska (ei ole ka piisavalt aega olnud, et probleemi süveneda) seni välja pakkuda, küll aga on soovitus, kuidas probleemist kõrvale hiilida.

  • Tuleb kohale tõmmata Microsofti Media Player - vaba, võib saada näiteks http://www.microsoft.com/downloads/default.asp -st ja see installeerida. Kõlbavad 1999 a versioonid. Natuke varasemad versioonid tunnevad .mp3 faile ainult siis, kui neile on veel M$ .WAV faili pead ja sabad külge liimitud. See aplikatsioon on küll Microsoftile omase äärmiselt inetu kujundusega, aga asja ajab ära ja mängib audio- ning videofaile. Sel juhul tuleb nii audio- kui videofailide jaoks seada vaatajaks player.exe ning meie hääle- ja videofailidega ei tohiks probleeme enam olla. Seada saab aga selliselt:

  1. Leida menüüst Edit --> Preferences
  2. Applications --> MPEG AUDIO --> [ Edit ]
  3. MIME TYPE audio/x-mpeg * Application [ Browse ] --> Player.exe
  4. Applications --> MPEG VIDEO --> [ Edit ]
  5. MIME TYPE video/mpeg * Application [ Browse ] --> Player.exe

Muude keskkondade puhul vaata endiselt "Mäetagused" nr 6 laulule lisatud abifaili. Loodan, et eelnevast oli abi. Mõnusat kuulamist - vaatamist!

cps.