J. Schmalz


Foto 6. Hermann Julius Schmalz vanas eas. (EKLA)H. J. Schmalz. Maailma Parlamendi asutaja ja President, Kuningate kaitse Seltsi ja Rahu- komisjooni Peamees, Liiduriikide ühendaja, lepitaja ja seaduse- Meister, Maailma õiguse Pea- komisjooni Esimees, üleilmlise seaduse andva ja korraldava "Ühiskogu" Peajuhataja, Esimene Euroopa Peavalitseja, Ainukene Ilma- Meister (Wetter- Meister) ja Looduse vägede üle valitseja, Kunstnik, Luuletaja, Helilooja, Mõttetark, Maailma tähtsamate leiduste omanik, Balti- riikide Ainuvalitseja, mitme Seltsi, Eesti- wabariigi ja Esimene Maailma President, Valitsev Maailma Würst, Rüitel, Riigi- Krahw jne. nagu Maailma Riikide Valitsejate ja teiste tähtsamate poliitika tegelaste poolt alla kirjutatud ja kinnitatud volikirjad, tunnistused, diploomid, telegrammid, kõige Kõrgemalt poolt annetatud auumärgid jne. näitavad.

Fr. Tuglas Loomistusk Keel ja kirjandus 1964/65 lk 264


Android1     27.401482     E 27 24' 5.335"
Android2     27.401387     E 27 24' 4.993"
Iphone     27.401155     E 27 24' 4.157"