Saami ornament. Haruzin 1890 järgi. Haakrist väljendas paljude rahvaste muinasusundis päikest (Cooper 1986: 188).