mt078AX000590

Mäetagused 78

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  MeditsiiniantropoloogiaArtikkel:

Loomad Rootsi-aegse Tartu ülikooli meditsiinitöödes

Autor:

Kaarina Rein

Link:

doi:10.7592/MT2020.78.rein
Rein, Kaarina 2020. Loomad Rootsi-aegse Tartu ülikooli meditsiinitöödes. Mäetagused 78. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2020.78.rein