mt078AX000584

Mäetagused 78

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  MeditsiiniantropoloogiaArtikkel:

COVID-19 ja udmurdi pärimuskultuur

Autor:

Nikolai Anisimov, Galina Glukhova

Link:

doi:10.7592/MT2020.78.anisimov_glukhova
Anisimov, Nikolai; Glukhova, Galina 2020. COVID-19 ja udmurdi pärimuskultuur. Mäetagused 78. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2020.78.anisimov_glukhova