mt076AX000575

Mäetagused 76

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Otsides kvääre lugusid sõdadevahelise Eesti ajakirjandusest

Autor:

Rebeka Põldsam

Link:

doi:10.7592/MT2020.76.poldsam
Põldsam, Rebeka 2020. Otsides kvääre lugusid sõdadevahelise Eesti ajakirjandusest. Mäetagused 76. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2020.76.poldsam