mt076AX000572

Mäetagused 76

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 algusfaasi vastukaja (sotsiaal)meedias

Autor:

Maris Kuperjanov

Link:

doi:10.7592/MT2020.76.kuperjanov
Kuperjanov, Maris 2020. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 algusfaasi vastukaja (sotsiaal)meedias. Mäetagused 76. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2020.76.kuperjanov