mt075AX000568

Mäetagused 75

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Meditsiiniantropoloogia, inimese-looduse suhted, folkloori ja folkloristika järjepidevusArtikkel:

Loomtegelaste kujutamine laulumängudes

Autor:

Ruth Mirov

Link:

doi:10.7592/MT2019.75.mirov
Mirov, Ruth 2019. Loomtegelaste kujutamine laulumängudes. Mäetagused 75. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2019.75.mirov