mt073AX000553

Mäetagused 73

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mägi on naine, mäendus on mees: etümoloogiline-feministlik vaade Entbergen’ile essees "Küsimus tehnika järele"

Autor:

Ave Mets

Link:

doi:10.7592/MT2019.73.mets
Mets, Ave 2019. Mägi on naine, mäendus on mees: etümoloogiline-feministlik vaade Entbergen’ile essees "Küsimus tehnika järele". Mäetagused 73. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2019.73.mets