mt073AX000552

Mäetagused 73

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Millest kõnelevad ja millest vaikivad triibud Abhaasia lipul? Religioossest situatsioonist Abhaasias

Autor:

Aivar Jürgenson

Link:

doi:10.7592/MT2019.73.jyrgenson
Jürgenson, Aivar 2019. Millest kõnelevad ja millest vaikivad triibud Abhaasia lipul? Religioossest situatsioonist Abhaasias. Mäetagused 73. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2019.73.jyrgenson