mt072AX000546

Mäetagused 72

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Voldemar Sumberg ja Eesti Tervishoiu Muuseumi rahvameditsiinikogu

Autor:

Ave Goršic

Link:

doi:10.7592/MT2018.72.gorsic
Goršic, Ave 2018. Voldemar Sumberg ja Eesti Tervishoiu Muuseumi rahvameditsiinikogu. Mäetagused 72. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2018.72.gorsic