mt069AX000528

Mäetagused 69

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Keel on teekondEritoimetajad: Pille Eslon, Piret Voolaid

Artikkel:

Õppija teekond: sarnasuse tunnetamisest sihtkeelepärase kasutuseni

Autor:

Annekatrin Kaivapalu

Link:

doi:10.7592/MT2017.69.kaivapalu
Kaivapalu, Annekatrin 2017. Õppija teekond: sarnasuse tunnetamisest sihtkeelepärase kasutuseni. Mäetagused 69. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Pille Eslon, Piret Voolaid. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.69.kaivapalu