mt069AX000526

Mäetagused 69

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Keel on teekondEritoimetajad: Pille Eslon, Piret Voolaid

Artikkel:

Diakroonilised nihked eesti ilukirjanduskeele kasutusmustrites 1890–1990

Autor:

Jekaterina Trainis

Link:

doi:10.7592/MT2017.69.trainis
Trainis, Jekaterina 2017. Diakroonilised nihked eesti ilukirjanduskeele kasutusmustrites 1890–1990. Mäetagused 69. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Pille Eslon, Piret Voolaid. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.69.trainis