mt068AX000512

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Muusikalised arendusvõtted ja muusikalise mõõtme konstrueerimine Jaan Malini häälutustes

Autor:

Kerri Kotta

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.kotta
Kotta, Kerri 2017. Muusikalised arendusvõtted ja muusikalise mõõtme konstrueerimine Jaan Malini häälutustes. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.kotta