mt068AX000511

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Varieeruva vältega sõnad: häälduseelistused ja määramisraskused

Autor:

Mari-Liis Kalvik, Liisi Piits

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.kalvik_piits
Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi 2017. Varieeruva vältega sõnad: häälduseelistused ja määramisraskused. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.kalvik_piits