mt068AX000509

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid

Autor:

Liis Ermus

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.ermus
Ermus, Liis 2017. Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.ermus