mt068AX000508

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Eestirootsi keele prosoodia tunnusjooni

Autor:

Eva Liina Asu

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.asu
Liina Asu, Eva 2017. Eestirootsi keele prosoodia tunnusjooni. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.asu