mt058AX000448

Mäetagused 58

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Pseudolingvistika kui folkloorinähtus

Autor:

Maarja Villandi

Link:

doi:10.7592/MT2014.58.villandi
Villandi, Maarja 2014. Pseudolingvistika kui folkloorinähtus. Mäetagused 58. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2014.58.villandi