mt058AX000447

Mäetagused 58

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Huumoripoleemikad ja uurijaeetika

Autor:

Liisi Laineste

Link:

doi:10.7592/MT2014.58.laineste
Laineste, Liisi 2014. Huumoripoleemikad ja uurijaeetika. Mäetagused 58. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2014.58.laineste