mt057AX000442

Mäetagused 57

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Laul jutustab lauljast. Ülevaade Lüganuse lauliku Mai Alasi regilauluvarast

Autor:

Ruth Mirov

Link:

doi:10.7592/MT2014.57.mirov
Mirov, Ruth 2014. Laul jutustab lauljast. Ülevaade Lüganuse lauliku Mai Alasi regilauluvarast. Mäetagused 57. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2014.57.mirov