mt057AX000441

Mäetagused 57

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Imetegija Stepan: püha Permi Stefani kuju komi legendides

Autor:

Pavel Limerov

Link:

doi:10.7592/MT2014.57.limerov
Limerov, Pavel 2014. Imetegija Stepan: püha Permi Stefani kuju komi legendides. Mäetagused 57. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2014.57.limerov