mt055AX000426

Mäetagused 55

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kliinilised teenused jutluste asemel

Autor:

Tuija Hovi

Link:

doi:10.7592/MT2013.55.hovi
Hovi, Tuija 2013. Kliinilised teenused jutluste asemel. Mäetagused 55. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.55.hovi