mt055AX000424

Mäetagused 55

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Taevavõtmed ja kristusekäed – taimed lõunapoolse Kesk-Euroopa reformatsioonieelses kunstis

Autor:

Ülle Sillasoo

Link:

doi:10.7592/MT2013.55.sillasoo
Sillasoo, Ülle 2013. Taevavõtmed ja kristusekäed – taimed lõunapoolse Kesk-Euroopa reformatsioonieelses kunstis. Mäetagused 55. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.55.sillasoo