mt054AX000419

Mäetagused 54

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eestlaste kuvand 18. ja 19. sajandi Euroopa reisikirjades (kuni 1850. aastateni)

Autor:

Marge Rennit

Link:

doi:10.7592/MT2013.54.rennit
Rennit, Marge 2013. Eestlaste kuvand 18. ja 19. sajandi Euroopa reisikirjades (kuni 1850. aastateni). Mäetagused 54. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.54.rennit