mt054AX000418

Mäetagused 54

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Druže Tito, Sveti Rilski. Sissevaateid tänapäevasesse palverännakute traditsiooni

Autor:

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

Link:

doi:10.7592/MT2013.54.koiva_kuperjanov
Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres 2013. Druže Tito, Sveti Rilski. Sissevaateid tänapäevasesse palverännakute traditsiooni. Mäetagused 54. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.54.koiva_kuperjanov