mt054AX000417

Mäetagused 54

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Juurte juurde ja tagasi. Siberist remigreerunud eestlaste kodupaigakülastused kui näide sekulaarsest palverännust

Autor:

Aivar Jürgenson, Liivo Niglas

Link:

doi:10.7592/MT2013.54.jyrgenson_niglas
Jürgenson, Aivar; Niglas, Liivo 2013. Juurte juurde ja tagasi. Siberist remigreerunud eestlaste kodupaigakülastused kui näide sekulaarsest palverännust. Mäetagused 54. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.54.jyrgenson_niglas